Zabytki to Twoje dziedzictwo.
Nie pozwól niszczyć. Reaguj!

Celem kampanii społecznej „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!" jest pokazanie różnorodności zasobu zabytkowego w Polsce oraz zwrócenie uwagi na niebagatelną rolę, jaką pełnią zabytki w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej. Podkreślając potrzebę otaczania zabytków szczególną opieką, chcemy zwrócić uwagę na popełniane przeciwko nim, nieraz w sposób nieświadomy, przestępstwa.

Pod szczególną ochroną

Zabytki są świadectwem minionej epoki lub ważnego zdarzenia.

Zabytki są świadectwem minionej epoki lub zdarzenia. Są to nieruchomości albo obiekty ruchome mające znaczną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Stanowią część Twojego dziedzictwa. Zabytki podlegają w Polsce ochronie prawnej. Ich najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest biało-niebieska tarcza, choć nie wszystkie zabytkowe obiekty i miejsca zostały nią oznaczone.

Nie bądź obojętny!

Zabytki pełnią bardzo ważną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej. Dlatego musimy otaczać je szczególną opieką. Nie bądź obojętny wobec przestępstw i wykroczeń przeciwko zabytkom! Widzisz coś, co cię niepokoi? Nie wahaj się. Zgłoś to policji lub wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków!

Pisarze mówią o przestępstwach przeciw zabytkom

Ambasadorami naszej kampanii są znani polscy pisarze kryminałów,
którzy stworzyli opowiadania poruszające temat przestępstw przeciwko zabytkom (możesz je znaleźć w zakładce
OPOWIADANIA) oraz wzięli udział w naszych spotach reklamowych.
W intrygujących, przesyconych tajemnicą obrazach wideo nasi twórcy tłumaczą, jakie wcale nieoczywiste działania okazują się
być przestępstwami i dlaczego nie warto brać w nich udziału.
Obejrzyj koniecznie!

 

Zapraszamy do przesłuchania serii podcastów „Nie odcinaj się od przeszłości – Dbaj o zabytki”. Z pisarzami poczytnych powieści kryminalnych rozmawiamy nt. ochrony dziedzictwa kulturowego. Posłuchaj, co na ten temat mają do powiedzenia Joanna Jodełka, Tomasz Duszyński, Piotr Borlik i Leszek Talko.

Spot 1

Spot 2

Pokazanie, że ludzie muszą reagować na przestępstwa lub wykroczenia przeciwko zabytkom, które widzą.

Skip to content