Dziedzictwo

Dziedzictwo kulturowe jest ważnym czynnikiem kształtującym życie każdego człowieka. To dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń. Jest nośnikiem wartości przekazanych nam przez przodków, określających naszą kulturę i kształtujących tożsamość. Dziedzictwo kulturowe można podzielić na materialne i niematerialne.

Dziedzictwo materialne

Zaliczamy do niego zabytki nieruchome i ruchome.

Nieruchome to takie, które są trwale związane z miejscem. Są to m.in.:

Zabytki ruchome z kolei można łatwo przenieść w inne miejsce. Chodzi m.in. o:

Dziedzictwo niematerialne

Są to wszelkie tradycje, które dana społeczność i pojedyncze osoby uznają za swoją spuściznę. Na dziedzictwo niematerialne składają się zwyczaje, język, wiedza, umiejętności oraz przestrzeń kulturowa. Jest przekazywane z pokolenia na pokolenie. Obejmuje: 

Skip to content