Zabytki pożyczyliśmy od przyszłych pokoleń.

Nie odcinaj się od przeszłości.

O kampanii

Celem kampanii społecznej „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!” jest pokazanie różnorodności zasobu zabytkowego w Polsce oraz zwrócenie uwagi na niebagatelną rolę, jaką pełnią zabytki w kształtowaniu tożsamości narodowej i regionalnej. Podkreślając potrzebę otaczania zabytków szczególną opieką, chcemy zwrócić uwagę na popełniane przeciwko nim, nieraz w sposób nieświadomy, przestępstwa.

Dziedzictwo

Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń. Jest wartością przekazaną nam przez przodków i określa charakter naszej kultury. Jego elementami są zarówno budowle i przedmioty, jak i tradycje, zwyczaje czy język.

Niszczenie

Nielegalny
wywóz

Fałszerstwo

Nielegalne reklamy na zabytkach

Przestępstwa
i wykroczenia przeciwko
zabytkom

Zabytki w Polsce są otoczone ochroną prawną, a nielegalne działania przeciwko nim podlegają karze. Szczegółowe przepisy chroniące zabytki znajdują się w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz w innych aktach prawnych, w tym w Kodeksie Karnym.

Opowiadania

Emocje, zbrodnia… zabytki

Ambasadorami kampanii społecznej „Zabytki to Twoje dziedzictwo. Nie pozwól niszczyć. Reaguj!” są pisarze poczytnych powieści kryminalnych – Piotr Borlik, Ryszard Ćwirlej, Tomasz Duszyński, Hanna Greń, Marta Guzowska, Joanna Jodełka, Leszek Talko, Bartosz Szczygielski oraz Marcin Wroński.
 
Każdy z nich stworzył mrożące krew w żyłach opowiadanie, które dotyczy przestępstw lub wykroczeń przeciwko zabytkom. Jakich? Przekonaj się o tym sam!
 
Opowiadania dostępne również w wersji audio!

Przestępczość przeciwko dziedzictwu
kulturowemu – raport z badań

Na przełomie października i listopada 2020 r. pracownia Spotlight Research zapytała reprezentatywną grupę Polaków o ich stosunek do zabytków oraz przestępstw i wykroczeń dokonywanym przeciwko nim. Czy ochrona zabytków jest dla badanych ważna? Czy czują się ich „współwłaścicielami”? Jaka kara przewidziana jest za niszczenie zabytków? Odpowiedzi na te oraz wiele innych ciekawych pytań możesz znaleźć w raporcie podsumowującym badania.

Aktualności

Skip to content